Theoretisch gezien gaat de motor een levenslang mee. In de praktijk gaat hij minstens 10 jaar mee als hij regelmatig wordt onderhouden. 

War diese Antwort hilfreich für dich?