1. Gewicht -> meer gewicht = meer zwaartekracht te overwinnen = meer    stroomverbruik

2. Luchtweerstand -> grotere oppervlakte = meer luchtweerstand = meer stroomverbruik

3. Helling -> grotere helling = meer zwaartekracht te overwinnen = meer stroomverbruik

4. Bandenspanning -> lagere bandenspanning betekent een lagere actieradius en een grotere bandoppervlakte = minder afstand verplaatst per rotatie = lagere reikwijdte + toenemende wrijving staat gelijk aan de factor ‘minder afstand per rotatie’

5. Rijgedrag -> versnellen verbruikt veel meer kracht dan het constant houden van de snelheid

6. Gebruik van KERS -> voorzichtig gebruik van KERS in plaats van op de rem te trappen = meer regeneratie = hogere reikwijdte

7. Leeftijd van de accu -> accu’s krijgen na verloop van tijd minder capaciteit = oudere accu = lagere reikwijdte

8. Max. vermogen van het systeem -> hoe meer vermogen het systeem uit de accu kan halen om te versnellen, hoe sneller jij kan optrekken = meer stroomverbruik = lagere reikwijdte

9. Ontwerpefficiëntie van aandrijflijnen -> het systeemontwerp van hoe de motor en ECU werken

10. De kosten van de aandrijflijnen -> duurder koper, duurdere magneten, etc. = beter presterend systeem = hogere reikwijdte

11. Accu-ontwerp -> accuceltype, grootte, gewicht, kosten = zwaarder, duurdere accu = betere en meer cellen = hogere reikwijdte en betere versnelling

12. Hoe je de accu bewaard (bij voorkeur tussen 30% en 80% opgeladen voor langere tijden)

13. Hoe je de accu gebruikt: extreem gebruik verlaagt de capaciteit in de loop van de tijd

14. Buitentemperatuur: lage temperaturen resulteren in een aanzienlijk lagere reikwijdte

War diese Antwort hilfreich für dich?