We werken samen met lokale recycle bedrijven om onze accu's een tweede leven te geven: ze worden gebruikt voor de opslag van hernieuwbare energie (windturbines en zonnepanelen).

War diese Antwort hilfreich für dich?